Gribi mācīties?

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 2016./17. m.g. uzņemšana


27.12. 2016 plkst. 10:00 – 13:00
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ UZ BRĪVAJĀM VIETĀM

Proģimnāzija 
Ar padziļinātu matemātiku un angļu valodu
•    Uz 7.klasi – nav brīvu vietu
•    Uz 8.klasi -  5 brīvas vietas.
•    Uz  9.klasi - 3 brīvas vietas.

ĢIMNĀZIJA 
Ar padziļinātu matemātiku, angļu valodu  visos moduļos , visās klasēs

Uz  10.klasi:
•    E modulī (vēl padziļināti – bioloģija, ķīmija)  – 4  brīvas vietas 
•    H modulī( trešā svešvaloda, padziļināti vēsture, ekonomika)  - 4 brīvas vietas,

Uz 11.klasi:
•    A modulī( padziļināti fizika, programmēšanas pamati)-  4 brīvas vietas 
•    G modulī ( papildus māksla, dizains)   - 4 brīvas vietas 
•    F modulī ( padziļināti  vācu valoda ( DSD –vācu standarts) , trešā svešvaloda) 2 brīvas vietas 

Par  iestājpārbaudījuma kārtību  Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā?

 

  1. Reģistrējies ģimnāzijas mājas lapā līdz 23.12.(ieskaitot) p.s.  ( lūdzu aizpildi visu prasīto)  
  2. Uz iestājpārbaudījumu paņem līdzi:
    1. zila, melna pildspalva, lineāls, zīmuļi 
    2. personas apliecinošs dokuments( pase, identifikācijas karte)
    3. savu individuālo iestājpārbaudījuma kodu.
  3. Iestājpārbaudījumā formulu lapas mēs neizmantojam.
  4. 3 darba dienu  laikā  uz savu nosaukto e-pasta adresi saņemsi  savu sasniegto  punktu skaitu  un komisijas ieteikumu . 

Licencēto un akreditēto izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāni 

(7. - 9. klase, 10. - 12. klase)

Pieteikties
Konsultācijām – andris.priekulis@edu.riga.lv