Gribi mācīties?

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 2018./19. m.g. uzņemšana


PAR SKOLĒNU UZŅEMŠANU 2018. GADĀ

TREŠDIEN, 2017. GADA   23. AUGUSTĀ plkst. 10:00
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz brīvajām vietām

Proģimnāzija - Ar padziļinātu matemātikas un angļu valodu un dzīves kompetenču programmu.

 • Uz 7.klasi – nav brīvu vietu
 • Uz 8.klasi – nav brīvu vietu
 • Uz 9.klasi - 8 BRĪVAS VIETAS

ĢIMNĀZIJA

MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNOLOĢIJU VIRZIENS (padziļināti  matemātika, angļu valoda, papildus matemātiskā analīze)

Uz 10. klasi :

 • A modulī ( vēl padziļināti fizika, papildus programmēšana) –  3 BRĪVAS VIETAS
 • C modulī ( vēl padziļināti – ekonomika, komerczinības, trešā svešvaloda franču vai spāņu valoda ) -   6 BRĪVAS VIETAS
 • E modulī (vēl padziļināti – bioloģija, ķīmija)  – 6  BRĪVAS VIETAS
 • H un G  moduļos – nav brīvu vietu .

Uz 11.klasi:

 • A un C moduļos – nav brīvu vietu
 • E modulī (vēl padziļināti – bioloģija, ķīmija)  -  1 BRĪVA VIETA
 • G modulī ( papildus māksla, dizains)   - 1 BRĪVA VIETA
 • F modulī ( padziļināti  vācu valoda ( DSD –vācu standarts) , trešā svešvaloda- franču vai spāņu valoda ) -1 BRĪVA VIETA
 • H modulī (vēl padziļināti vēsture, ekonomika, papildus trešā svešvaloda –franču vai spāņu valoda) – 1 BRĪVA VIETA

Uz 12. klasi:

 • A modulī (vēl padziļināti fizika, papildus programmēšana) – 3 BRĪVAS VIETAS
 • E modulī (vēl padziļināti – bioloģija, ķīmija) – 3 BRĪVAS VIETAS
 • Citos  moduļos ( C, F, G, D, H ) - nav brīvu vietu

Par  iestājpārbaudījuma kārtību Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

1. Reģistrējies ģimnāzijas mājas lapā - http://uznemsana.r3g.lv   līdz 21.08. (lūdzu aizpildi visu prasīto informāciju)  

2. Uz iestājpārbaudījumu paņem līdzi:

 • zila, melna pildspalva, lineāls, zīmuļi 
 • personas apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte ar fotogrāfiju)

3. Iestājpārbaudījumā formulu lapas mēs neizmantojam.

4.  3 darba dienu laikā (25.08.)  uz savu nosaukto e-pasta adresi saņemsi savu sasniegto punktu skaitu un komisijas ieteikumu . 

Licencēto un akreditēto izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāni (7. - 9. klase, 10. - 12. klase)

Konsultācijām – andris.priekulis@edu.riga.lv 

ESI RV3Ģ ĢIMNĀZISTS!