Reģistrācija iestājpārbaudījumam matemātikā uz 7. klasi


5. maijā (datums tiek saskaņots ar RD IKSD) Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas telpās Raiņa bulvārī 8
notiek IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ
uz Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas
7. klasi 2018./2019. mācību gadam.

Izglītojamais kandidē ar vienu iestājpārbaudījumu uz visām 3 ģimnāzijām (tiek veidots vienots saraksts).

Lūdzu paņemt līdzi zilu vai melnu pildspalvu, zīmuli, lineālu un personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

1. Iestājpārbaudījuma rezultātus paziņos piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma, izliekot kodētu pretendentu rezultātu protokola izdruku ģimnāziju informācijas stendos un ievietojot to ģimnāziju mājas lapās.

2. Skolēni ģimnāzijās tiks uzņemti konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem. Līdz ar iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanu, katra ģimnāzija publicēs kārtību, kādā konkursu izturējušie skolēni var pieteikties konkrētajā ģimnāzijā.

Papildus informācija:
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā – rv1g@riga.lv; 67227412, 67503785, 29175733;
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā – rv2g@riga.lv; 67181225, 67181226;
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā – andris.priekulis@edu.riga.lv; 67037408, 67037401.


RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTA IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā norise un vērtēšana Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7.klasē

Pretendenta vārds:
Pretendenta uzvārds:
Pretendenta tālrunis: (8 cipari)
Skolas nosaukums, kurā pretendents šobrīd mācās:

Informācija par vecākiem. Vārds, uzvārds:
Informācija par vecākiem. Tālrunis: (8 cipari)
Informācija par vecākiem. E-pasta adrese: (viena e-pasta adrese)
Informācija par vecākiem. E-pasta adrese: (Atkārtot)